หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ใช้น้ำประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
 
 
 
โทรศัพท์

เป็นโทรศัพท์ระบบแบบเคลื่อนที่พกพา
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 และ 11
 
 
การบริการ มีร้านค้าและการบริการ ได้แก่

ร้านขายของชำ
ร้านซ่อมรถยนต์

ร้านขายอาหาร
ร้านจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น

ร้านขายปุ๋ย    
 
 
     

โบราณสถานเตาโบราณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่และทุ่งดอกกระเจียวบาน
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

เขื่อนทดน้ำพญาแมน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

น้ำตกนาคราชและสำนักสงฆ์บุญตามาก
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

แพท่องเที่ยวและการล่องแพแม่น้ำแควน้อยและสวนพืช
  เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

แพท่องเที่ยวและเกาะแก่งและการล่องแพในแม่น้ำแควน้อย
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11