หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 


นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
ปลัด อบต.บ้านยาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 


นายปัญญา คงอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวสกุลรัตน์ โมงยาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางเสาวณิต ดายี่
ครู


นางสาวชลอศรี ไมตรีจิตร์
ครู


นางสาววนิดา พุ่มจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวประภาสิริ หลีน้อย
คนงาน