หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 


นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
ปลัด อบต.บ้านยาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 


นายสงคราม อ่อนดาบ
ผู้อำนวยการกองช่าง


จ.ส.ต.อำนาจ ไชยวุฒิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสมชาย เฟื่องสกุล
ผู้ช่วยช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายพันธุ์ธัช ศรีชาวนา
คนงาน