หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
 
ถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย ได้แก่

ถนนสายวัดโบสถ์ - นาขาม
ถนนสายท่างาม - โป่งแค

ถนนสายเข้าบ้านป่าคาย
ถนนสายนาขาม - ปากพาน

ถนนสายท่างาม - น้ำคบ
ถนนสายน้ำคบ - เขาไร่

ถนนสายหนองยาง - เขื่อนทดน้ำพญาแมน
ถนนสายบ้านไร่สุขสมบูรณ์ - นาขาม

ถนนสายบ้านเนินตาเกิด    
ถนนลูกรังเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
 
น้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ แม่น้ำแควน้อย เป็นสาขาแม่น้ำน่าน
ป่าไม้

มีพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน ป่าไม้ชุมชนบ้านหนองยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 1,367 ไร่ ส่วนป่าอนุรักษ์ไม้พยุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ประมาณ 800 ต้น
 
 
 
ประชาชนตำบลบ้านยางส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนตามธรรมชาติ ทําการเกษตรนอกจากนี้ยังใช้ น้ำธรรมชาติจาก ลำน้ำ ลำห้วย บึง หนอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และอื่นๆ ช่วยในการ ทํานา และ ปลูกพืชชนิดอื่นๆ อีกด้วย
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 13 แห่ง
บึง หนอง และอื่น ๆ จำนวน 19 แห่ง
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง          
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 10 แห่ง
ฝ.33 จำนวน 45 แห่ง
 
ถังเก็บน้ำสะอาด จำนวน 5 แห่ง
ประปา จำนวน 11 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 62 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 53 แห่ง
 
ฝ 6 จำนวน 2 แห่ง
ฝ 99 จำนวน 4 แห่ง
 
ถังฉาบปูน จำนวน 10 แห่ง
ถังอื่น ๆ จำนวน 162 แห่ง
 
สระ จำนวน 15 แห่ง