ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
-ข้อบัญญัติ- [ 14 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)