หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ึคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฎิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกันผลประโยชน์ส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบรปะมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)