หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบว่่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ทำอย่างไรให้ห่างไกลจาก สตง.pdf [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
บรรยาย การจัดองค์ความรู้ [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือประกอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ในระบบแท่ง) [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)