หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ 3 [ 9 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 14 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)