ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562   22 ม.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562   18 ธ.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561   21 พ.ย. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561   21 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561   21 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   21 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561   21 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )   20 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   16 พ.ย. 2561 28
  (1)     2      3      4