หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองปฐมวัย(ประชุมผู้ปกครอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเถอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองปฐมวัย(ประชุมผู้ปกครอง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมจำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน หลักการ กฎระเบียบ และนโยบาย การจัดการศึกษา ตลอดจนนาวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 09.21 น. โดย คุณ สกุลรัตน์ โมงยาม

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย