หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบํญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 7  สิงหาคม  2561 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3   สภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 20  สิงหาคม  2561  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2
  -  พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วาระที่ 2
  - พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วาระที่ 3

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น. โดย คุณ อรอุษา สุวรรณพันธ์

ผู้เข้าชม 236 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย