หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 


นางลินดา สุขโข
ประธานสภา
 


นายดอกดิน เพชรเหม็น
รองประธานสภา


นางวรัศญา ทองแกมแก้ว
เลขานุการสภา
 
 


นายสิงหเดช พลูหน่าย
สมาชิกสภา อบต.บ้านยาง หมู่ที่ 1


นายอำไพร จันทร์บก
สมาชิกสภา อบต.บ้านยาง หมู่ที่ 1


นางสุวิสา แย้มมี
สมาชิกสภา อบต.บ้านยาง หมู่ที่ 2


นายสมพร โพธิ์อิ่ม
สมาชิกสภา อบต.บ้านยาง หมู่ที่ 3


นายประยุท คงสินธ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านยาง หมู่ที่ 4


นายอัครชัย คำมีมา
สมาชิ กสภา อบต.บ้านยาง หมู่ที่ 4