หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/h... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  ข้อมูลหน่วยงาน  โครงกสร้างองค์กร  Url ที่ 2

โครงสร้างหน่วยงานไม่มีตำแหน่งรองปลัด
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/b... https://www.obtbanyang.go.th/s... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  บุคลากร  คณะผู้บริหาร Url ที่ 2
3.เลือกเมนู  บุคลากร  หัวหน้าส่วนราชการ Url ที่ 3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/p... https://www.obtbanyang.go.th/p... https://www.obtbanyang.go.th/d... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  ข้อมูลหน่วยงาน  อำนาจหน้าที่ Url ที่ 2
3.เลือกเมนู  เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  Url ที่ 3
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/p... https://www.obtbanyang.go.th/d... https://www.obtbanyang.go.th/p... https://www.obtbanyang.go.th/d... https://www.obtbanyang.go.th/p... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  แผน  แผนพัฒนาท้องถิ่น Url ที่ 2
3.เลือกเมนู  เลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565  Url ที่ 3
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/c... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  ข้อมูลหน่วยงาน  ติดต่อ Url ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/l... https://www.obtbanyang.go.th/l... https://www.obtbanyang.go.th/l... https://www.localthai.org/dnm_... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  ระเบียบ  พรบ./พรก. Url ที่ 2
3.เลือกเมนู  ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  Url ที่ 3
4.เลือกเมนู  ระเบียบ ระเบียบปฏิบัติอื่น  Url ที่ 3
Url ที่ 5 เป็นตัวอย่างระเบียบ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/n... https://www.obtbanyang.go.th/n... https://www.obtbanyang.go.th/d... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  ข่าวสาร ตาม Url ที่ 2
3. url ที่ 3 ตัวอย่างประชาสัมพันธ์
1. url ที่ 4 ตัวอย่างประกาศประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/w... https://www.obtbanyang.go.th/w... https://www.obtbanyang.go.th/w... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  บริการประชาชนกระดานสนทนา ตาม Url ที่ 2
3. Url ที่ 3 ตัวอย่างกระทู้
4. เลือกเมนู สร้างกระทู้  ตาม url ที่ 4
o9 Social Network https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.facebook.com/banya... Facebook  อยู่ด้านข้างฝั่งขวามือ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.obtbanyang.go.th/h... https://www.obtbanyang.go.th/p... https://www.obtbanyang.go.th/p... https://www.obtbanyang.go.th/d... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก https://www.obtbanyang.go.th/home
ตาม Url ที่ 1
2.เลือกเมนู  รายงานรายงานอื่นๆ ตาม Url ที่ 2
3. เลือกหัวข้อ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ Url ที่ 3
 
  (1)     2      3      4      5