หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-936
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8594 ลว 9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8609 ลว 9 ธ.ค.64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป้นหน่วยงานรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) ที่ พล 0023.3/ว 8600 ลว 9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2565 อุดหนุนครุภัณฑ์ถ่ายโอนแก่อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/20937ลว 9ธ.ค.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประเมิน ITA เข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์ และรับลิค์สำหรับเข้าร่วมประชุม ที่ พล 0023.4/ว 685 ลว. 8 ธ.ค.64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ต.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 686 ลว.9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญเเละสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบ digital pension [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจสอบเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล.0023.5/ว 8569 ลว.8 ธันวาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10