หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมน้ำ 2 ถึงซอยริมน้ำ 1 หมู่ที่ 9 บ้านเนินตาเกิด ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 บ้านน้ำคบ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยกระดับ หมู่ที่ 9 สายสามแยกในดง - บ้านนายบรรจบ บัวแก้ว บ้านเนินตาเกิด ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้ำคบ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ถึงบ้านหินลาด หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ถึงบ้านนายสากล ธูปคำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล.สายหนองปรือ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำคบ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านพรหมมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]

  (1)