หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
  โทรศัพท์ : 055-009-936
  โทรสาร : 055-009-936
  Website : www.obtbanyang.go.th
  Email : banyang_watbot@hotmail.com