หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-936
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลบ้านยางเมื่อ 100 ปีที่แล้ว เป็นตำบลที่ขึ้นกับอำเภอพรหมพิราม มี 4 หมู่บ้าน 50 ปีต่อมาอำเภอวัดโบสถ์ได้ตั้งเป็นอำเภอใหม่ และได้แยกตำบลบ้านยางมาขึ้นกับอำเภอวัดโบสถ์ ช่วงแรกมี 4 หมู่บ้าน ต่อมาได้ขยายเป็น 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน เหตุที่ตั้งชื่อว่าตำบลบ้านยาง เพราะมีต้นยางเกิดขึ้นจำนวนมาก
 
 
   
ตำบลบ้านยาง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอวัดโบสถ์ ประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 42 กิโลเมตร ตำบลบ้านยางมีเนื้อที่ประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร 157,500 ไร่
 
 
   
ตราสัญลักษณ์ อบต.บ้านยาง หมายถึง ความสามัคคีของคนตำบลบ้านยาง

ต้นไม้ หมายถึง ต้นยาง เป็นต้นไม้ประจำตำบลบ้านยางที่มีขึ้นอยู่ทั่วไป

มือประสาน หมายถึง ความสามัคคี และ ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หินลาด, ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
พื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขาที่ราบหุบเขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ที่เหลือเป็นที่ราบลุ่ม กระจายอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านหมู่ที่ 3,6,7,8,9,10มีพื้นที่เขื่อนทดน้ำพญาแมน หมู่ที่ 3 ในฤดูฝนมีฝนตกหนักมักเกิดน้ำท่วมแทบทุกปี และในฤดูแล้งยังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนาน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อน และฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไป และฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
 
 
   

การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ นาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา อ้อย และพืชผักต่างๆ

การปศุสัตว์ ประชาชนบางส่วนมีการเลี้ยงสัตว์วัว กระบือ หมู ไก่ แพะ
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,476 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,211 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58

หญิง จำนวน 3,265 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,323 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 25.70 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาขาม 407 416 823 308  
2   บ้านป่าคาย 444 458 902 260
  3   บ้านน้ำหัก 282 228 510 188  
4   บ้านน้ำคบ 364 399 763 236
  5   บ้านพรหมมาศ 419 452 871 267  
6   บ้านท่าเสดาะ 230 241 471 175
  7   บ้านท่าแก่ง 201 212 413 163  
8   บ้านหนองยาง 106 101 207 82
  9   บ้านเนินตาเกิด 366 394 760 275  
10   บ้านไร่สุขสมบูรณ์ 160 144 304 127
  11   บ้านแก่งเจ็ดแคว 232 220 452 242  
    รวม 3,211 3,265 6,476 2,323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10