หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 


นายประวิทย์ จันทร์เขียว
นายก อบต.บ้านยาง
 


นายสุเนตร ขำศรี
รองนายก อบต.บ้านยาง


จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ
รองนายก อบต.บ้านยาง
 


นางประทีป หลีน้อย
เลขานุการนายก อบต.บ้านยาง