หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 ในระบบ E plan [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 รอบ12 เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 -2564 รอบเดือนตุลาคม (1 ต.ค. 60 - 30 กันยายน 2561) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.บ้านยาง ครั้งที่ 1/2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 14 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
  (1)