ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561   21 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561   21 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561   21 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   21 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561   21 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )   20 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   16 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561   16 พ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   16 พ.ย. 2561 11
  (1)     2      3      4