ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 11 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561-12953687643,2612,08234,85378,53345,51749,63612,094226,990
ยอดยกมาตั้งแต่ 5 มิ.ย. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561   -226,990
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี